I Ogólnopolski Kongres Klimatyczny Green Planet 26 – 27 maja 2023

Polityka klimatyczna UE nakłada na architektów i projektantów nowe obowiązki. Od 2030 r. będą oni zobligowani do obliczania śladu węglowego w każdym nowo projektowanym budynku w całym cyklu jego życia, by na tej podstawie następnie optymalizować – biorąc pod uwagę materiały o niskim śladzie węglowym – cały proces inwestycyjny. Perspektywom i zagrożeniom związanych z polityką […]

Wspieramy! 1,5% podatku na rzecz Macieja Grzyba

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych wspiera swoich Członków. ✅ Przekażmy 1,5% podatku na rzecz MACIEJA GRZYBA, chłopca z autyzmem, który dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje uczestniczyć w wielu terapiach usprawniających. MACIEK w maju 2023 r. skończy 21 lat. Jest chłopcem autystycznym. Od 2006 r. brał udział w terapii indywidualnej w CWI ,, Krok po Kroku […]

Odsłonięcie w Warszawie popiersia Piotra S. Drzewieckiego

W przededniu Światowego Dnia Inżyniera, 2 marca 2023 r. w Parku Mirowskim w Warszawie, w alei Piotra S. Drzewieckiego odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia inżyniera Piotra Drzewieckiego, prezydenta Warszawy, w latach 1918-1921. Uroczystość prowadziła Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Przewodnicząca Społecznego Komitetu Upamiętniania Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny. Obecni przedstawiciele Stowarzyszeń […]

Obchody Światowego Dnia Inżyniera 2023

W tym roku Światowy Dzień Inżyniera obchodzony będzie pod hasłem „Innowacje inżynierskie dla bardziej prężnego świata” Centralne uroczystości święta poświęconego twórcom techniki odbędą się w Paryżu 4 marca, a krajowe 3 marca w Warszawskim Domu Technika NOT od godziny 11.00. Głównym organizatorem i patronem wydarzenia jest już tradycyjnie Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Podczas tej uroczystości […]

V Międzynarodowa Konferencja N-T Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 2023

W dniu 9 lutego 2023 r. odbyła się jubileuszowa V edycja Międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” (PIBOA), którego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii razem z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Instytutem Techniki Budowlanej, […]

Spotkanie Kapituły 27. Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

W dniach 26-27 stycznia 2023 roku w kompleksie pałacowo-parkowym w Koszęcinie (siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny), odbyło się uroczyste spotkanie Kapituły Konkursu MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w., który jest objęty Patronatem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. W spotkaniu Kapituły uczestniczył Pan dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA, Dyrektor […]