Kujawsko-Pomorski Oddział PSRiBS we Włocławku

W dniu 30 stycznia 2019 r. we Włocławku został powołany Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych na podstawie uchwały Zarządu Głównego PSRiBS. Do czasu wyboru i ukonstytuowania się władz Oddziału na pełniącego obowiązki Prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PSRiBS Zarząd Główny powołał Pana mgr inż. Grzegorza Gralaka. Cieszy nas integracja i zrzeszanie się rzeczoznawców i […]

Bezpieczeństwo na stokach narciarskich

Sezon narciarski w pełni i każdy miłośnik tego zimowego sportu powinien mieć świadomość obowiązujących zasad bezpieczeństwa na stoku. Zdarza się bowiem, że skutki wypadku są na tyle poważne, iż potrzebna jest opinia biegłego sądowego. Publikujemy artykuł Pana mgr Jacka Zająca, członka PSRiBS, eksperta d/s bezpieczeństwa na stokach narciarskich, analityka wypadków narciarskich, biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym […]

Dr inż. Adam Baryłka Prezes PSRiBS wybrany Wiceprezesem Zarządu Głównego FSNT-NOT

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dr inż. Adam Baryłka, decyzją Rady Krajowej FSNT-NOT objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Gratulujemy i  życzymy wielu sukcesów zawodowych. http://enot.pl/aktualnosci/item/1340-zarzad-glowny-fsntnot-w-pelnym-skladzie Dr inż A. Baryłka Wiceprezesem FSNT-NOT http://www.sigma-not.pl/strona-6851-DR.INZ.ARCH.ADAM.BARYLKA.WICEPREZESEM.ZARZADU.GLOWNEGO.FSNT-NOT.html https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Studenci-Doktoranci-Absolwenci/Adam-Barylka-wiceprezesem-Zarzadu-Glownego-FSNT-NOT https://www.automatyka.pl/wiadomosci-i-komunikaty/dr-inz-arch-adam-barylka-wiceprezesem-zarzadu-glownego-fsnt-not-144694-10

PSRIBS członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

Informujemy, że w dniu 21 stycznia 2019 r. Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej przyjęła rekomendację Zarządu Głównego FSNT-NOT i drogą głosowania przyjęła Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w poczet członków zwyczajnych FSNT-NOT. Zarząd PSRiBS dziękuje za powierzone Stowarzyszeniu zaufanie. Cieszymy się z perspektywy pracy w ramach Federacji i mamy nadzieję na […]

Warsaw Pack 2019 – Modern Packaging

W dniu 5 marca 2019 r. o godz. 12.00 w Ptak Warsaw Expo odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna na temat MODERN PACKAGING – EKOTRANSFORMACJA TECHNIKI PAKOWANIA I ZNAKOWANIA PRODUKTÓW, organizowana przez Centrum Innowacji i Rzeczozawstwa OW SIMP,  na którą serdecznie zapraszamy.  Konferencja będzie miała miejsce podczas  podczas IV edycji Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Opakowań w Centrum […]