III Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna 19-20 Września 2019