Akademia Biegłych – studia podyplomowe na UTH im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Na uczelniach rozpoczął się nabór na nowy rok akademicki 2022/2023 i mamy ogromną przyjemność poinformować, że wystartowały także zapisy na podyplomowy kierunek AKADEMIA BIEGŁYCH na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, który powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Celem studiów jest wykształcenie kandydatów na biegłych i udoskonalenie umiejętności osób będących […]

Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podlaski

PTI jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego. Członkami PTI są specjaliści – informatycy, eksperci różnych specjalności, podejmujący wspólne działania w dziedzinie informatyki na płaszczyźnie zawodowej i naukowej.

Kujawsko-Pomorskie Portal Twojego Województwa

Kujawsko-Pomorski Portal Twojego Województwa promuje utworzone w 1998 r. województwo kujawsko-pomorskie położone  centralnie w północnej części Polski, między Pojezierzem Pomorskim  i Mazurskim. Województwo szczyci się wszechstronnie rozwiniętym przemysłem, niejednokrotnie wyspecjalizowanym z ponadregionalnymi rynkami zbytu.

Czasopismo „SAFETY&DEFENSE”

Safety & Defense  jest czasopismem naukowo-technicznym redagowanym przez zespół Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, którego inicjatorem i wydawcą jest Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny.

Czasopismo naukowo-techniczne „MODERN ENGINEERING”

Modern Engineering – jest czasopismem naukowo-technicznym działającym od 2015 roku, które powstało z inicjatywy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. Tematyka publikowanych artykułów naukowych, oryginalnych  i przeglądowych, związana jest  z każdą dziedziną wiedzy, mającą wpływ na rozwój inżynierii. .