Czasopismo naukowo-techniczne „BIEGŁY SĄDOWY”

Biegły Sądowy to czasopismo naukowe, które na swoich łamach porusza najbardziej aktualne oraz najważniejsze zagadnienia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, z dziedziny szeroko pojętego prawa. Misją czasopisma jest działalność naukowa w obszarze rozwoju i upowszechniania wiedzy z dziedzin prawnych, przy jednoczesnej integracji wiedzy właściwej dla wielu dyscyplin, które zaliczyć możemy do nauk prawnych.

Akademia Wywiadu

Akademia Wywiadu prowadzi specjalistyczne szkolenia IT dla przyszłych ekspertów w zakresie informatyki śledczej, białego wywiadu (OSiNT), cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informatycznego w firmie i urzędzie, pracy zdalnej online i wiele innych.

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Pozaniu im. Bolesława Chrobrego został powołany do życia w 1956 roku. Szkoła kształci uczniów w zawodach budowlanych, drzewnych, instalacyjnych, architektów krajobrazu, jak również w Liceum na profilu humanistycznym – manager kultury, teatr i media oraz na profilu prawnym – kryminologia i resocjalizacja.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Wyższa Szkoła Agrobiznesu została założona w 1996 roku. Na trzech wydziałach uczelni (Wydział Techniczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Wydział Medyczny) prowadzonych jest siedem kierunków studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia prowadzi też studia podyplomowe oraz Uniwersytet Złotego Wieku. Uczelnia słynie z profesjonalnej działalności, bogatej oferty dodatkowych aktywności oraz przyjaznej atmosfery.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie  dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju uczelnią wyższą, która stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe. Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna oraz atrakcyjny system stypendiów to tylko niektóre z atutów studiowania w UTH.

ULTIMA RATIO ELEKTRONICZNY NOTARIALNY SĄD POLUBOWNY

„Ultima RATIO” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie to elektroniczny sąd arbitrażowy do rozpoznawania przede wszystkim spraw opartych na fakturach i dokumentach, w którym arbitrami są notariusze, całość postępowania prowadzona jest elektronicznie, sprawy kończą się ostatecznym wyrokiem w ciągu około 3 tygodni i są prowadzone bez fizycznego udziału stron.