ULTIMA RATIO ELEKTRONICZNY NOTARIALNY SĄD POLUBOWNY

„Ultima RATIO” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie to elektroniczny sąd arbitrażowy do rozpoznawania przede wszystkim spraw opartych na fakturach i dokumentach, w którym arbitrami są notariusze, całość postępowania prowadzona jest elektronicznie, sprawy kończą się ostatecznym wyrokiem w ciągu około 3 tygodni i są prowadzone bez fizycznego udziału stron.

Usługi Projektowe i Doradztwo Budowlane Marcin Kieżel

Firma Usługi Projektowe i Doradztwo Budowlane z siedzibą w Pułtusku projektuje budynki wielorodzinne, gospodarcze oraz ich rozbudowy i nadbudowy, technologię różnych obiektów przemysłowych i usługowych, hale o zróżnicowanej konstrukcji. Atutem firmy jest m.in. dyspozycyjność, nienormowany czas pracy, dotrzymywanie terminów, co wpływa na usatysfakcjonowanie najbardziej wymagających.

Studio architektoniczno-budowlane DR-ARCHITEKTURA

W ramach działalności DR-Architektura otrzymają Państwo kompleksową obsługę, na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz eksploatacji obiektów budowlanych charakteryzującą się wysokim profesjonalizmem, nowoczesnością i rzetelnością.

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

CRB oferuje doradztwo dotyczące zarówno budowy nowych obiektów budowlanych, jak i odbudowy, nadbudowy, rozbudowy, a także przebudowy i remontów już istniejących obiektów budowlanych. Od 2014 r. prowadzi także działalność wydawniczą.

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej Oddział Warszawski

SKPP to zawodowa korporacja, skupiająca oficerów wyższej kadry kierowniczej Policji w służbie czynnej i w stanie spoczynku. Tym samym jest to platforma integracji części środowiska policjantów, których łączy – w przeszłości i obecnie – podobny poziom zaangażowania i zasób doświadczeń służbowych. Poprzez wielostronne przedsięwzięcia Stowarzyszenie działa na rzecz całego środowiska policyjnego i okołopolicyjnego, budując w ten […]

Komenda Stołeczna Policji

Komenda Stołeczna Policji – jednostka organizacyjna Policji, obejmująca swoim zasięgiem terytorium na obszarze m.st. Warszawy oraz dziewięciu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, otwockiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodzniego i wołomińskiego. Podlega bezpośrednio Komendzie Głównej Policji.