Dolnośląski Oddział PSRiBS

W dniu 25 lutego 2020 r. na podstawie uchwały Zarządu Głównego PSRiBS został powołany Dolnośląski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w Legnicy przy Radzie FSNT NOT „Zagłębia Miedziowego”. Do czasu ukonstytuowania się władz, Prezesem Oddziału został Pan inż. Jerzy Szyszko. Uroczystość odbyła się w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy, gdzie […]