Działalność Instytutu Naukowego IBOA

Instytut naukowy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych – Instytut Naukowy IBOA, którym kieruje dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA, członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, zajmuje się kompleksowo problematyką inżynierii przedsięwzięć budowlanych, powołaną w celu prowadzenia badań naukowych ukierunkowanych na ich gospodarcze zastosowanie w budownictwie. Cieszą nas kolejne sukcesy Instytutu i znakomite referencje otrzymywane po zrealizowanych zadaniach, w […]

IV Międzynarodowa Konferencja N-T Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 2021

W dniu 14 września 2021 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, której organizatorami było Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii razem z Oddziałem Warszawskim SIMP, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu […]

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Jerzemu Obolewiczowi

Senat Politechniki Białostockiej w dniu 28 listopada, nadał stopień doktora habilitowanego dr. inż. Jerzemu Obolewiczowi (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport. To pierwsza taka decyzja senatu w nowym porządku, nowej ustawy – podkreślał rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis. Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport pozytywnie […]