Pierwszy udział Delegata PSRiBS w obradach Rady Krajowej FSNT NOT

20 stycznia 2020 r. obradowała Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, której Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych jest członkiem. 🔷W obradach Rady Krajowej FSNT NOT nasze Stowarzyszenie było po raz pierwszy reprezentowane przez swojego Delegata – Panią Małgorzatę Bogdaniuk. Nasza delegatka do Rady Krajowej FSNT NOT otrzymała z rąk Prezes Federacji Pani […]

Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

W Chicago w dniach 25 -27 października 2019 roku odbył się Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. W Zjeździe udział wziął Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dr inż. Adam Baryłka, wiceprezes FSNT-NOT,  który podczas wydarzenia opowiedział polonijnym inżynierom o działalności w Polsce.

IV Kongres Nauk Sądowych

Zapraszamy wszystkich rzeczoznawców i biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości do udziału w IV Kongresie Nauk Sądowych – „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”, który odbędzie się za miesiąc 23 listopada […]

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Życzenia owocnej pracy naukowo-dydaktycznej na rozpoczynajacy się dzisiaj nowy rok akademicki 2019/2020 składamy profesorom, wykładowcom, nauczycielom i pozostałym pracownikom wszystkich Uczelni Wyższych w Polsce. 👍👩‍🎓👨‍🎓👍 Studentom, którzy po raz pierwszy przekraczają progi Uczelni życzymy jak najlepszych wyników w nauce i radości, którą niesie życie studenckie. Wszystkim studentom życzymy wytrwałości i samych sukcesów w nauce. Gaudeamus […]

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

W dniach 19 – 20 września 2019 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, której organizatorami był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego (CRB) wraz z współorganizatorami: Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (PSRiBS), Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów […]

Rok akademicki 2019/2020

Wielkimi krokami zbliża się początek kolejnego roku akademickiego 2019/2020. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych aktywnie włącza się w przedsięwzięcia wielu wyższych uczelni technicznych w Warszawie i na terenie całej Polski oraz współpracuje zarówno z kadrą profesorską jak i ze studentami. Z radością informujemy o już otrzymanych na ręce Pana Prezesa PSRiBS Adama Baryłki zaproszeń […]