III Międzynarodowa Konferencja N-T PIBOA

Już za 10 dni rozpoczyna się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, której Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych jest współorganizatorem. ZAPRASZAMY 19-20 września 2019 r. do Warszawskiego Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. Obiekt antropogeniczny, to obiekt powstały na skutek działalności człowieka lub przy jego udziale. Przedmiotem Konferencji będą […]

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PIBOA

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych razem z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest organizatorem III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się 19-20 września 2019 r. w Warszawskim Domu Technika […]

Ekomilitaris 2019

XXXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń” będzie tematem Ekomilitaris 2019 organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia Wojskowego odbędzie się w dniach 10 -13 września 2019 w Kościelisku. Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze […]

Współpraca z Polskim Lobby Przemysłowym

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprosiło Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Adama Baryłkę na posiedzenie inaugurujące działalność zespołu eksperckiego, którego celem będzie opracowanie propozycji oferty offsetowej w związku z zamiarem pozyskania samolotu bojowego najnowszej generacji F-35. Jesteśmy zaszczyceni, gdyż do udziału w pracach zespołu zostali zaproszeni wybitni niezależni eksperci związani z przemysłem obronnym […]

PSRiBS uczestnikiem IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich oraz XXVI Kongresu Techników Polskich

W dniu  13 czerwca 2019, w Auli Gmachu Głównego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nastąpiło uroczyste otwarcie  i powitanie uczestników  IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich oraz XXVI Kongresu Techników Polskich. Na wstępie głos zabrał Pan Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Wykłady inauguracyjne wygłosili : – Pan prof. dr hab. inż. Jan […]

Konkurs Technicus – Poradnik rzeczoznawcy budowlanego. Tom I – A.Baryłka

Obradujące 3 czerwca br. w Warszawie pod przewodnictwem prof. Tadeusza Pawłowskiego, wiceprezesa FSNT-NOT, Jury Konkursu TECHNICUS wyłoniło laureatów tegorocznej edycji Konkursu. Konkurs jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a jego celem jest wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Z radością informujemy, […]