Pierwszy udział Delegata PSRiBS w obradach Rady Krajowej FSNT NOT

20 stycznia 2020 r. obradowała Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, której Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych jest członkiem. 🔷W obradach Rady Krajowej FSNT NOT nasze Stowarzyszenie było po raz pierwszy reprezentowane przez swojego Delegata – Panią Małgorzatę Bogdaniuk. Nasza delegatka do Rady Krajowej FSNT NOT otrzymała z rąk Prezes Federacji Pani […]

Noworoczne spotkanie działaczy Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Zarządem Głównym FSNT NOT

Dnia 19 stycznia 2020 r.  w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się noworoczne spotkanie działaczy Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Zarządem Głównym FSNT NOT. Prezes Federacji Pani mgr inż. Ewa Mańkiewicz-Cudny powitała obecnych i przedstawiła bogaty jubileuszowy terminarz w 2020 roku. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy od nas odeszli w minionym roku. Wręczono medale i nadano […]

Świąteczno-Noworoczne spotkanie Rady Krajowej FSNT NOT

Mamy przyjemność poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych otrzymało na ręce Delegata do Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizajcji Technicznej Pani Małgorzaty Bogdaniuk zaproszenie od Pani Prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny, na świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy, które odbędzie się 19 stycznia 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.  W dniu następnym, tj. 20.01.2020 […]

Laur Innowacyjności 2019

W tym roku odbywa się IX edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2019”. Celem Konkursu organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną, jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług. Ideą przyświecającą temu Konkursowi jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz […]

Perspektywy rozwoju polskich stowarzyszeń naukowo-technicznych – wywiad z Prezesem PSRiBS Adamem Baryłką

Jakie są perspektywy rozwoju polskich stowarzyszeń naukowo-technicznych? Dlaczego powołane zostało Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych? Dlaczego organizowana jest Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna o problemach inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych? Na te i inne pytania odpowiada na Forum Polskiej Gospodarki Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Adam Baryłka, który pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych […]

Noworoczne spotkanie działaczy FSNT NOT

Mamy przyjemność poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych otrzymało na ręce Prezesa PSRiBS Pana Adama Baryłki, zaproszenie od Pani Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny, na Noworoczne spotkanie działaczy, które odbędzie się 20 stycznia 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT. Cieszy nas fakt, że Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych może uczestniczyć w rozmowach […]