Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju 2021 – 4 marca

Światowy Dzień Inżyniera – Dzień inżynierii Zrównoważonego Rozwoju  obchodzimy w tym roku po raz drugi. Data została wybrana na 40 konferenecji ogólnej UNESCO w 2019 roku. Światowa Organizacja Federacji Inżynieryjnych zaproponowała tę datę na pamiątkę wydarzenia z 4 marca 1968 r., kiedy przedstawiciele 50 stowarzyszeń naukowych i technicznych z całego świata spotkali się w Paryżu pod […]

Zapraszamy do Członkostwa w PSRiBS

Czas pandemii pokazał, że w grupie siła! Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, które działa na terenie całej Polski jako demokratyczne i samorządne stowarzyszenie naukowo-techniczne zrzeszające nie tylko rzeczoznawców, biegłych sądowych i specjalistów zawodów pokrewnych, ale także osoby ubiegające się o uzyskanie tych tytułów i wszystkich, którzy chcą podnosić swoje […]

Rok 2020 rokiem inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego

Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej na posiedzeniu 20 stycznia 2020 ustanowiła rok 2020 Rokiem inżyniera Piotra Stanisława Drzewieckiego – współzałożyciela inżynierskiego ruchu stowarzyszeniowego oraz inicjatora budowy Domu Technika w Warszawie, pierwszego prezydenta Warszawy. Przypominamy najważniejsze fakty z życia inżyniera Piotra Stanisława Drzewieckiego: ➡️Absolwent szkoły realnej w Warszawie oraz Wydziału Mechanicznego Petersburskiego Instytutu Technologicznego i […]