III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

W dniach 19 – 20 września 2019 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, której organizatorami był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego (CRB) wraz z współorganizatorami: Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (PSRiBS), Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów […]

III Międzynarodowa Konferencja N-T PIBOA

Już za 10 dni rozpoczyna się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, której Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych jest współorganizatorem. ZAPRASZAMY 19-20 września 2019 r. do Warszawskiego Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. Obiekt antropogeniczny, to obiekt powstały na skutek działalności człowieka lub przy jego udziale. Przedmiotem Konferencji będą […]

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PIBOA

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych razem z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest organizatorem III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się 19-20 września 2019 r. w Warszawskim Domu Technika […]