V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich XXVII Kongres Techników Polskich

Nawiązując do przesłania IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (Kraków, 2019) jego organizatorzy zapraszają polskich inżynierów mieszkających i pracujących w kraju oraz za granicą na V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVII Zjazd Techników Polskich, które odbędą się 23 – 25 czerwca 2022 r. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach pod hasłem Inżynierowie dla zdrowej planety Kongresy […]