Medal Pamiątkowy 75-lecia PR FSNT NOT w Gdańsku im. Prof. Tadeusza Jednorała przyznany kmdr por. rez. dr Mirosławowi Chmielińskiemu

Z inicjatywy Zarządu, Rada PR FSNT NOT w Gdańsku podjęła Uchwałę, ustanawiając Medal 75-lecia PR FSNT NOT im. Profesora Tadeusza Jednorała. Pragnieniem inicjatorów było, aby kończąc obchody jubileuszowego roku 75-lecia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na Ziemi Gdańskiej, szczególnie zasłużeni Członkowie Stowarzyszeń mogli być uhonorowani podczas organizowanego przez Komitet Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego 15 grudnia […]