Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Jerzemu Obolewiczowi

Senat Politechniki Białostockiej w dniu 28 listopada, nadał stopień doktora habilitowanego dr. inż. Jerzemu Obolewiczowi (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport. To pierwsza taka decyzja senatu w nowym porządku, nowej ustawy – podkreślał rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis. Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport pozytywnie […]