Polisa biegłego sądowego to więcej niż tylko OC

Ubezpieczenie funkcji biegłego sądowego powinno zapewniać ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej od wszystkich czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę.By poczucie zawodowego bezpieczeństwa było szerokie, warto uwzględnić w zakresie polisy nie tylko ryzyko błędu w procesie przygotowania ekspertyzy, lecz także pracę z danymi osobowymi. Dynamiczny rozwój legislacji i orzecznictwa związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych powoduje, że każdy biegły […]