Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu „Laur Innowacyjności 2022/2023”

Uroczysta Gala XII edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023 odbyła się 26 października 2023 r. w Warszawskim Domu Technika NOT. Celem Konkursu organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług, a ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest […]

I Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego Oddziału PSRiBS w Legnicy

12 października 2023 r. w siedzibie NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy odbył się I Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Podczas obrad zgromadzeni dokonali wyboru nowego Zarządu Oddziału: Prezes Zarządu – Jerzy Janicki, Wiceprezes Zarządu – Piotr Dutkiewicz, Sekretarz Zarządu – Paweł Olszański. Obecni wybrali również nowy skład Komisji Rewizyjnej […]

Dzień Budowlanych POIIB w Gdańsku

W dniu 12 października 2023 r. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku uroczystość Dnia Budowlanych, na którą został zaproszony Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dr hab. inż. bud. arch. Adam Baryłka.

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Jest nam bardzo miło poinformować, że Prezes Zarządu Głównego PSRiBS dr hab. inż. arch. Adam Baryłka otrzymał liczne zaproszenia na uroczystości inaugurujące nowy rok akademicki 2023/2024. Serdecznie dziękujemy za zaproszenia i życzymy kadrze naukowo-dydaktycznej, pracownikom administracyjnym oraz studentom, aby rozpoczynający się nowy rok akademicki przyniósł wiele radości i sukcesów w sferze naukowej, zawodowej i osobistej.

Wyzwania inżynierii bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej

W dniu 13.09.2023 r. pan Adam Baryłka, Prezes PSRiBS i SITPMB, uczestniczył w konferencji pt. „Wyzwania inżynierii bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej” organizowanej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Na konferencji obecni byli przedstawiciele służb mundurowych wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, przedstawiciele organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej oraz wielu znamienitych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury […]

VI Walne Zebranie Członków PSRiBS

W dniu 13 czerwca 2023 odbyło się VI Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, podczas którego udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu PSRiBS za rok 2022. Zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności Stowarzyszenia i jego poszczególnych Komisji oraz omówiono plany działania na rok bieżący, w których uwzględniony jest m.in. rozwój działalności komisji energetycznych PSRiBS, […]