Wspieramy polską służbę zdrowia w walce z epidemią COVID-19

Środowisko rzeczoznawców i biegłych sądowych nie pozostaje obojętne na trudną sytuację personelu medycznego, który w trakcie panującej epidemii Covid-19 walczy o nasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie. Utworzyliśmy skarbonkę Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych  – https://www.siepomaga.pl/psribs-pl , z której wszystkie wpłaty zostają automatycznie przekazane na ogólnopolską zbiórkę charytatywną „Wspieramy polską służbę zdrowia w czasie walki […]

Logotyp PSRiBS objęty prawem ochronnym Urzędu Patentowego RP

Z dumą informujemy, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił prawa ochronnego dla znaku towarowego słowno-graficznego na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dla towarów i usług zgodnie z klasyfikacją nicejską i wiedeńską. Zapewniona naszemu logotypowi ochrona prawna pozwoli nie tylko zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, ale co istotne, umożliwi jednoznaczne wskazywanie naszego Stowarzyszenia jako instytucji […]

Pandemia koronawirusa

Polskę ogarnęła pandemia koronawirusa, który wywołuje chorobę podobną do grypy,  u niektórych osób (około 20 proc.) może doprowadzić do poważnych powikłań płucnych, a u około 1 do 3 proc. – do zgonu.  Nie ma skutecznego lekarstwa. U większości chorych wystarcza postępowanie jak przy grypie: leżenie w łóżku, picie dużej ilości płynów, leki przecigorączkowe (Paracetamol). Specjalistyczne leczenie […]

Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju

Po raz pierwszy w 2020 roku w dniu 4 marca obchodzimy Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju – Światowy Dzień Inżyniera! Światowa Federacja Organizacji Inżynieryjnych (WFEO), w ramach obchodów 50. rocznicy Federacji w 2018 r., zaproponowała 4 marca jako Światowy Dzień Inżynierii – jest to dzień założenia Federacji. W listopadzie 2019 r.  WFEO otrzymała ok. 80 listów poparcia […]

Dolnośląski Oddział PSRiBS

W dniu 25 lutego 2020 r. na podstawie uchwały Zarządu Głównego PSRiBS został powołany Dolnośląski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w Legnicy przy Radzie FSNT NOT „Zagłębia Miedziowego”. Do czasu ukonstytuowania się władz, Prezesem Oddziału został Pan inż. Jerzy Szyszko. Uroczystość odbyła się w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy, gdzie […]