Pożegnanie Pana mgr inż. Jerzego Gumińskiego, Prezesa SITPMB

Z głębokim żalem przyjeliśmy informację, iż w dniu 28 grudnia 2019 r. odszedł od nas Pan mgr inż. Jerzy Gumiński, Prezes Zarządu Głównego Stwarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Pan Jerzy Gumiński, będąc prezesem SITPMB od stycznia 2005 roku, był otwarty na wszelką działalność inżynieryjno-naukową, zawsze chętny nowych kontaktów, pełen optymizmu i życzliwości wobec […]