Logotyp PSRiBS objęty prawem ochronnym Urzędu Patentowego RP

Z dumą informujemy, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił prawa ochronnego dla znaku towarowego słowno-graficznego na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dla towarów i usług zgodnie z klasyfikacją nicejską i wiedeńską. Zapewniona naszemu logotypowi ochrona prawna pozwoli nie tylko zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, ale co istotne, umożliwi jednoznaczne wskazywanie naszego Stowarzyszenia jako instytucji […]