Ubezpieczenie OC biegłych sądowych

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych podpisało porozumienie z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń dotyczące warunków specjalnej oferty ubezpieczeniowej dla członków PSRiBS, której obsługę prowadzić będzie Firma iExpert S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99/32,02-001 Warszawa.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIEGŁEGO SĄDOWEGO w PZU

to oferta dedykowana dla członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Oferta zawiera pełną ochronę biegłego już od 150 zł rocznie

Oprócz OC, w zakresie także obrona prawna przed roszczeniami i ochrona dokumentów

Polisa zapewnia zabezpieczenie finansowe dla specjalistów wykonujących funkcję biegłego – od 100 tys. do 2 mln zł

Oblicz składkę > https://biegli-sadowi.iexpert.pl/wn?command=SB110_2021

OC biegłego sądowego zapewnia pokrycie kosztów odszkodowania za wydanie błędnej lub nierzetelnej opinii, także w wyniku rażącego niedbalstwa. Polisa obejmuje również koszty postępowania związane z roszczeniami poszkodowanego, w tym koszty sądowe czy koszty powołania ekspertów. Zakres obejmuje także szkody związane z utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem dokumentów powierzonych w ramach wykonywanej funkcji.

Dodatkowo ochronę rozszerzyć można o szkody związane z przepisami RODO – pokrycie kar administracyjnych nałożonych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których każdy biegły ma obowiązek przestrzegać.

 BIEGŁEGO SĄDOWEGO dla PSRiBS to:
 - kompleksowa ochrona czynności zawodowych 
 - dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych
 - w zakresie ochrona prawna i ochrona dokumentów
 - możliwość rozszerzenia o szkody spowodowane naruszeniem przepisów RODO
 - dedykowana oferta – sprawdzony ubezpieczyciel PZU
 - wniosek i polisa online
 - szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 100 tys. zł do 2 mln zł
 - korzystne składki – od 150 zł za rok ochrony

>>> https://biegli-sadowi.iexpert.pl/wn?command=SB110_2021

ŁATWO i BEZPIECZNIE – Wniosek dostępny jest online – bez formalności, polisa wysyłana jest na email.

Do pobrania:

Ogólne warunki ubezpieczenia: https://iexpert.pl/wp-content/uploads/2021/07/Ogolne_warunki_ubezpieczenia_odpowiedzialnosci_cywilnej_zawodowej_do_ofert_od_15.09.2018.pdf

Informacje o produkcie: https://iexpert.pl/wp-content/uploads/2021/07/OC_bieglego_sadowego_Karta_Produktu.pdf

Oferta przygotowana przez firmę iExpert.pl – wieloletniego partnera strategicznego PZU, oferującego ubezpieczenia dla profesjonalistów – adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, lekarzy, pośredników nieruchomości. Profesjonalne doradztwo i 14-letnie doświadczenie pozwoliło wspólnie stworzyć kompleksowy program ubezpieczeniowy dla biegłych sądowych, zapewniający pełną ochronę wykonywanej funkcji.

  • Na wszystkie pytania odpowiada specjalista ds. ubezpieczeń

Iwona Pawelec

iwona.pawelec@iexpert.pl
Tel. 533 977 154
Tel. 22 646 42 42 iExpert.pl SA
www.iexpert.pl

❗ Z A P R A S Z A M Y ❗