Zakończenie roku akademickiego 2023/2024

Zbliża się koniec roku akademickiego 2023/2024 i na wielu wyższych uczelniach w Polsce jest to uroczysty moment rozdania dyplomów tegorocznym absolwentom. Każda uczelnia przygotowuje własny program uroczystości, który na długo pozostaje w pamięci nowo wypuszczonym w świat dyplomantom. Na ręce prezesa PSRiBS Adama Baryłki spływają zaproszenia do udziału w tych podniosłych uroczystościach. Jest nam niezmiernie […]

Promocja na pierwszy stopień oficerski Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

W sobotę 29 czerwca 2024 r. o godz. 11:00, podczas promocji na pierwszy stopień oficerski, słowa ślubowania wypowiedzą Absolwenci Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Uroczystość odbędzie się na pokładzie ORP Błyskawica, na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Sobotnia ceremonia rozpocznie się podniesieniem flagi państwowej i odegraniem hymnu narodowego.Po złożeniu meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości […]

VII Walne Zebranie Członków PSRiBS

W dniu 6 czerwca 2024 r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych odbyło się VII Walne Zebranie Członków PSRiBS, podczas którego udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu PSRiBS za rok 2023. Zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności Stowarzyszenia, jego poszczególnych Komisji i Agendy. Omówiono plany działania na rok bieżący, w których uwzględniony jest m.in. rozwój […]

Roszczenia klienta – jak zgłosić szkodę z OC biegłego sądowego? Program PSRiBS ubezpieczenie OC biegłego sądowego w PZU

Błędy zawodowe zdarzają się przedstawicielom każdej profesji. To ryzyko, z którym należy się liczyć, a minimalizuje je OC zawodowe. Co zatem należy zrobić, gdy na skutek takiego błędu pojawia się roszczenie? Jak zgłosić szkodę z OC biegłego sądowego, jakie dokumenty przygotować, by proces przebiegł sprawnie? Zawodowe OC biegłego sądowego w PZU to wszechstronna ochrona. Zadaniem […]

Koleżeńskie spotkanie Rzeczoznawców PSRiBS

17 maja 2024 r. odbyło się koleżeńskie spotkanie Rzeczoznawców Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Różnorodność specjalności naszych Rzeczoznawców stwarza interesującą platformę do wymiany doświadczeń i ciekawych dyskusji. Uczestnicy spotkania mogli nawiązać bezpośrednie kontakty i podjąć nowe inicjatywy na przyszłość.

Szkolenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu

W dniu 15.05.2024r. odbyło się w Poznaniu szkolenie dla członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości (WSZN), które na zaproszenie Pani Prezes WSZN p. Jolanty Rynarzewskiej poprowadził Pan mgr inż. Przemysław Siebert, prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Szkolenie nt. Zmiany w obowiązujących przepisach „Prawo budowlane” – prowadzenie książek obiektów budowlanych w świetle nowych przepisów – cyfryzacja […]