Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu „Laur Innowacyjności 2022/2023”

Uroczysta Gala XII edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023 odbyła się 26 października 2023 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.Celem Konkursu organizowanego przez…Więcej

Spotkanie Opłatkowe Podlaskiego Oddziału PSRiBS 2023

Podlaski Oddział wraz z Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych serdecznie zaprasza na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w sobotę 2 grudnia 2023 r. o godz. 18.00 w Restauracji…Więcej

Obrona prawna w ubezpieczeniu biegłego sądowego

Rzeczoznawca lub biegły sądowy jest odpowiedzialny za wydanie rzetelnej i obiektywnej opinii, która ma wpływ na wynik postępowania sądowego. W przypadku przygotowania błędnej lub nierzetelnej opinii pojawia się ryzyko…Więcej

Spotkanie Wigilijne PSRiBS 2023 – zaproszenie

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych serdecznie zaprasza Członków i Sympatyków PSRiBS na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 14 grudnia 2023 r. o godz. 18.00 w Restauracji Casa…Więcej

I Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego Oddziału PSRiBS w Legnicy

12 października 2023 r. w siedzibie NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy odbył się I Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Podczas obrad zgromadzeni dokonali…Więcej

70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej

W dniu 30 września 2023 r. na zaproszenie władz Politechniki Poznańskiej prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych mgr inż. Przemysław Siebert wziął udział w uroczystościach 70-lecia…Więcej