Partnerzy PSRiBS

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych zaprasza do współpracy każdą instytucję, firmę i organizację, która wspierając Stowarzyszenie swoimi działaniami zyskuje rekomendację PSRiBS przy jednoczesnym bezpośrednim dostępie do szerokiej gamy specjalistów wielu specjalności. Nasi Partnerzy reprezentują interdyscyplinarne środowiska zawodowe.

Celem partnerstwa jest:

– oferowanie wielotorowych korzyści dla członków Stowarzyszenia i Partnera
– pomoc w organizowaniu lokalnych spotkań, seminariów, wykładów, szkoleń itp.
– pozyskiwanie nowych członków
– reklama Stowarzyszenia
– uczestniczenie w życiu Stowarzyszenia
– pomoc w finansowaniu Stowarzyszenia
– promocja, reklama i prestiż firmy Partnera

Jak zostać partnerem PSRiBS?

Partnerem  Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych może być  instytucja, która:
– prowadzi działalność naukową, gospodarczą lub inną stosując dobre praktyki biznesowe, niekonkurencyjne w stosunku do działalności Stowarzyszenia,
– zaoferuje korzyści dla członków Stowarzyszenia (np. rabaty na usługi, wymiana n-t),
– zostanie pozytywnie zaopiniowana przez zarząd Stowarzyszenia.

Partner ma prawo do:
– umieszczenia swojego logo na stronie www Stowarzyszenia oraz informacji łącznie z linkiem do strony www Partnera,
– informacji na stronie www Stowarzyszenia i FB o nowych usługach partnera,
– przekierowania klientów na zapytanie,
– prowadzenia wykładów podczas lokalnych spotkań członków w przypadku oferowania wartości merytorycznej po zatwierdzeniu prezentacji przez zarząd stowarzyszenia,
– prowadzenia merytorycznych wykładów na seminariach itp., jeżeli proponowany temat spełni  wymagane kryteria tematyczne,
– wykorzystania pozycji Stowarzyszenia do promowania własnych usług zgodnych ze standardami Stowarzyszenia,
– informowania o nowych produktach, usługach, szkoleniach Partnera w postaci materiałów promocyjnych rozdawanych na spotkaniach lokalnych.