VI Walne Zebranie Członków PSRiBS

W dniu 13 czerwca 2023 odbyło się VI Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, podczas którego udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu PSRiBS za rok 2022. Zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności Stowarzyszenia i jego poszczególnych Komisji oraz omówiono plany działania na rok bieżący, w których uwzględniony jest m.in. rozwój działalności komisji energetycznych PSRiBS, […]