Drugie Seminarium Naukowo Techniczne

W dniu 15 listopada 2018 r. drugie cykliczne seminarium naukowo-techniczne dla członków Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biełych Sądowych we współpracy z OW SIMP,  pt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” wygłosił Pan Prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz Laskowski z Wojskowej Akademii Technicznej.  Odbyło się ono na Uczelni Techniczno Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w […]