I Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego Oddziału PSRiBS w Legnicy

12 października 2023 r. w siedzibie NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy odbył się I Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Podczas obrad zgromadzeni dokonali wyboru nowego Zarządu Oddziału: Prezes Zarządu – Jerzy Janicki, Wiceprezes Zarządu – Piotr Dutkiewicz, Sekretarz Zarządu – Paweł Olszański. Obecni wybrali również nowy skład Komisji Rewizyjnej […]

Dolnośląski Oddział PSRiBS

W dniu 25 lutego 2020 r. na podstawie uchwały Zarządu Głównego PSRiBS został powołany Dolnośląski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w Legnicy przy Radzie FSNT NOT „Zagłębia Miedziowego”. Do czasu ukonstytuowania się władz, Prezesem Oddziału został Pan inż. Jerzy Szyszko. Uroczystość odbyła się w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy, gdzie […]