Honorowa Złota Odznaka PZITB dla dr inż. Jerzego Obolewicza

24 października 2019 r.w Sali Konferencyjnej NOT przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2 w Białymstoku odbyły się uroczystości Jubileuszu 85-Lecia PZITB, Jubileuszu 70-Lecia Oddziału PZITB w Białymstoku, Gali Laureatów „Konkursu Budowa Roku 2017-2018 w Regionie Północno – Wschodnim”, Gali Laureatów „Konkursu Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo”. Przewodniczący Oddziału Polskiego Związku Inżynierów […]

Konkurs „Budowa Roku 2017-2018 w Regionie Północno-Wschodnim”

Konkurs „Budowa Roku 2017-2018 w Regionie Północno – Wschodnim” organizowany przez Oddział PZITB w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urządem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim w Białymstoku, Politechniką Białostocką, Okręgowym Inspektoratem Pracy, Urządem Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku, Urządem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa został rozstrzygnięty! Przewodniczącym Sądu Konkursowego Konkursu PZITB był członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców […]