Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 718 przy Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 18 lipca 2019 r. rozpoczęła działalność  KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 718 przy Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, powołana aktem nr 718/123/14/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Zarządu Głównego PSRiBS. Komisja Kwalifikacyjna nr 718 przy PSRIBS dostała możliwość nadawania kwalifikacji na stanowiskach […]