Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day) to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konflików (arbitrażu, mediacji, koncylidacji etc.). Święto zainicjowała amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku. Przedstawiane przez zarząd stowarzyszenia cele przyświecające idei stworzenia święta mediacji: promowanie wiedzy związanej z mediacją, arbitrażem, koncylidacją i innymi pokojowymi  metodami rozwiązywania […]

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku 2020, Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację – alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z […]