Kujawsko-Pomorski Oddział PSRiBS we Włocławku

W dniu 30 stycznia 2019 r. we Włocławku został powołany Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych na podstawie uchwały Zarządu Głównego PSRiBS. Do czasu wyboru i ukonstytuowania się władz Oddziału na pełniącego obowiązki Prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PSRiBS Zarząd Główny powołał Pana mgr inż. Grzegorza Gralaka. Cieszy nas integracja i zrzeszanie się rzeczoznawców i […]