V Międzynarodowa Konferencja N-T Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 2023

W dniu 9 lutego 2023 r. odbyła się jubileuszowa V edycja Międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” (PIBOA), którego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii razem z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Instytutem Techniki Budowlanej, […]

XV Międzynarodowa Konferencja Nawigacji Morskiej i Bezpieczeństwa Transportu Morskiego

XV Międzynarodowa Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2023 w Gdyni. Organizatorami Konferencji są Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni oraz Instytut Morski. Konferencja skierowana jest do naukowców i profesjonalistów w celu wymiany wiedzy eksperckiej, doświadczeń i wyników badań dotyczących wszystkich aspektów żeglugi, bezpieczeństwa żeglugi i transportu morskiego. Piętnasta jubileuszowa edycja najbardziej innowacyjnej Światowej […]