I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym w Budownictwie 22.10.2022

Podlaski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych we współpracy z Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych w Łomży, Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego i Instytutem Naukowym IBOA zapraszają na I Konferencję Naukowo-Dydaktyczną: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W BUDOWNICTWIE, która odbędzie się 22 października 2022 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży […]

Powołanie w skład Rady Programowej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej Instytutu Naukowego IBOA

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej w dniu 29 czerwca 2022 r. powołał w skład swojej Rady Programowej Instytut Naukowy IBOA kierowany przez Pana dr hab. inż. Jerzego Obolewicza, prof. IBOA. Podjęta współpraca ma na celu doskonalenie programu kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale i jednocześnie pozwoli spełnić wymogi współczesnego rynku pracy. […]

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Jerzemu Obolewiczowi

Senat Politechniki Białostockiej w dniu 28 listopada, nadał stopień doktora habilitowanego dr. inż. Jerzemu Obolewiczowi (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport. To pierwsza taka decyzja senatu w nowym porządku, nowej ustawy – podkreślał rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis. Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport pozytywnie […]