70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej

W dniu 30 września 2023 r. na zaproszenie władz Politechniki Poznańskiej prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych mgr inż. Przemysław Siebert wziął udział w uroczystościach 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu. Uroczystość zgromadziła wiele znakomitości. Wśród uczestników byli przedstawiciele uczelni technicznych z całej Polski, wyższych uczelni miasta Poznania oraz dziekani i rektorzy […]