2024 rokiem gen. inż. Józefa Zachariasza Bema

Obradująca 5 lutego 2024 r. w Warszawskim Domu Technika NOT Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ustanowiła z okazji przypadającej w bieżącym roku 230 rocznicy urodzin rok 2024 rokiem gen. inż. Józefa Zachariasza Bema ( ur. 14 marca 1794). Postać gen. inż. Bema, bohatera trzech narodów: Polski, Węgier i Turcji, uczestnika kampanii napoleońskiej, Powstania Listopadowego […]

Spotkanie Kapituły 28. Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja & Budowa XXI w.

Trwa 28. edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” 2023/2024, które Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sadowych obejmuje swoim Patronatem. 26 stycznia 2024 r., w ramach prac Kapituły Konkursu, odbyło się X Seminarium pt. „Rewitalizacja – pamięć i nowoczesność z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego”, w którym wziął udział pełniący obowiązki w jury Konkursu Pan […]

Wieczór Wigilijny PSRiBS 2023

14 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie wigilijne Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. W gościnnych progach restauracji Casa Italia w Warszawie zgromadzili się Członkowie Stowarzyszenia, zacni Goście i liczni Sympatycy. Prezes PSRiBS Adam Baryłka powitał obecnych w tym: Panią Dorotę Cabańską, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Panią Alicję Kulkę – Głównego Geodetę Kraju, Pana Piotra […]

Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu „Laur Innowacyjności 2022/2023”

Uroczysta Gala XII edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023 odbyła się 26 października 2023 r. w Warszawskim Domu Technika NOT. Celem Konkursu organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług, a ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest […]

Zapraszamy do Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych powstało w czerwcu 2017 r., działa na terenie całej Polski i posiada Oddziały terenowe. Jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Logo Stowarzyszenia jest opatentowanym znakiem towarowym. Stowarzyszenie posiada Sztandar, który był nadany przez Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa Praga pana Pawła Iwaniuka w dniu 14 lutego 2021 r. […]

Światowy Dzień Inżyniera 2024

Każdy sprzęt użytkowany w naszym codziennym życiu jest wykonany przez twórców techniki. Telefon, komputer, lodówka, kuchenka, samochód, żelazko, a nawet szczoteczka do zębów zanim pojawiły się na rynku jako gotowe produkty, ktoś musiał je wymyśleć. To wszystko zawdzięczamy inżynierom, ich niezwykłej wyobraźni i kreatywności, która jest źródłem postępu technologicznego w rozwoju cywilizacyjnym. Bez ich  wynalazków […]