Obrona prawna w ubezpieczeniu biegłego sądowego

Rzeczoznawca lub biegły sądowy jest odpowiedzialny za wydanie rzetelnej i obiektywnej opinii, która ma wpływ na wynik postępowania sądowego. W przypadku przygotowania błędnej lub nierzetelnej opinii pojawia się ryzyko pozwania przez strony postępowania lub pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie przed wszystkim można się uchronić, ale warto mieć świadomość, że istnieją skuteczne narzędzia, które minimalizują ryzyko […]

Polisa biegłego sądowego to więcej niż tylko OC

Ubezpieczenie funkcji biegłego sądowego powinno zapewniać ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej od wszystkich czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę.By poczucie zawodowego bezpieczeństwa było szerokie, warto uwzględnić w zakresie polisy nie tylko ryzyko błędu w procesie przygotowania ekspertyzy, lecz także pracę z danymi osobowymi. Dynamiczny rozwój legislacji i orzecznictwa związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych powoduje, że każdy biegły […]