Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Jest nam bardzo miło poinformować, że Prezes Zarządu Głównego PSRiBS dr hab. inż. arch. Adam Baryłka otrzymał liczne zaproszenia na uroczystości inaugurujące nowy rok akademicki 2023/2024. Serdecznie dziękujemy za zaproszenia i życzymy kadrze naukowo-dydaktycznej, pracownikom administracyjnym oraz studentom, aby rozpoczynający się nowy rok akademicki przyniósł wiele radości i sukcesów w sferze naukowej, zawodowej i osobistej.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Życzenia owocnej pracy naukowo-dydaktycznej na rozpoczynajacy się dzisiaj nowy rok akademicki 2019/2020 składamy profesorom, wykładowcom, nauczycielom i pozostałym pracownikom wszystkich Uczelni Wyższych w Polsce. 👍👩‍🎓👨‍🎓👍 Studentom, którzy po raz pierwszy przekraczają progi Uczelni życzymy jak najlepszych wyników w nauce i radości, którą niesie życie studenckie. Wszystkim studentom życzymy wytrwałości i samych sukcesów w nauce. Gaudeamus […]