I Seminarium N-T Podlaskiego Oddziału PSRiBS w Łomży

W dniu 30 listopada 2019 r . w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży,  odbyło się I Seminarium Naukowo-Techniczne „Aspekty wdrożeniowe nowych technologii w obiektach antropogenicznych”, organizowane przez Podlaski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Łomża, Pana dr Mariusza Chrzanowskiego, władz Wyższej Szkoły Agrobiznesu w osobach JM Rektora WSA, Pana […]