IV Międzynarodowa Konferencja N-T Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 2021

W dniu 14 września 2021 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, której organizatorami było Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii razem z Oddziałem Warszawskim SIMP, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu […]

Logotyp PSRiBS objęty prawem ochronnym Urzędu Patentowego RP

Z dumą informujemy, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił prawa ochronnego dla znaku towarowego słowno-graficznego na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dla towarów i usług zgodnie z klasyfikacją nicejską i wiedeńską. Zapewniona naszemu logotypowi ochrona prawna pozwoli nie tylko zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, ale co istotne, umożliwi jednoznaczne wskazywanie naszego Stowarzyszenia jako instytucji […]