Światowy Kongres Inżynierów – WEC23

Od 2008 r. tradycyjnie inżynierowie ze wszystkich krajów świata spotkają się na wydarzeniu, które jednoczy środowisko oraz wpływa na przyszły kształt myśli technicznej. Tegoroczna Światowa Konferencja Inżynierów (ang. WEC), organizowana przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations), odbędzie się 11 – 13 października 2023 r. w Pradze w Czechach. WFEO, […]