70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej

W dniu 30 września 2023 r. na zaproszenie władz Politechniki Poznańskiej prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych mgr inż. Przemysław Siebert wziął udział w uroczystościach 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu. Uroczystość zgromadziła wiele znakomitości. Wśród uczestników byli przedstawiciele uczelni technicznych z całej Polski, wyższych uczelni miasta Poznania oraz dziekani i rektorzy […]

Wielkopolski Oddział PSRiBS oraz podpisanie porozumienia o współpracy z ZSBD w Poznaniu

W dniu 26 lutego 2020 r. w Poznaniu został powołany Wielkopolski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych na podstawie uchwały Zarządu Głównego PSRiBS. Uroczystość odbyła się w siedzibie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, gdzie będzie mieścić się siedziba Wielkopolskiego Oddziału PSRiBS. Do czasu ukonstytuowania się władz Oddziału jego Prezesem został Pan […]