I Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego Oddziału PSRiBS w Legnicy

12 października 2023 r. w siedzibie NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy odbył się I Walny Zjazd Członków Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Podczas obrad zgromadzeni dokonali wyboru nowego Zarządu Oddziału: Prezes Zarządu – Jerzy Janicki, Wiceprezes Zarządu – Piotr Dutkiewicz, Sekretarz Zarządu – Paweł Olszański. Obecni wybrali również nowy skład Komisji Rewizyjnej […]