Perspektywy rozwoju polskich stowarzyszeń naukowo-technicznych – wywiad z Prezesem PSRiBS Adamem Baryłką

Jakie są perspektywy rozwoju polskich stowarzyszeń naukowo-technicznych? Dlaczego powołane zostało Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych? Dlaczego organizowana jest Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna o problemach inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych? Na te i inne pytania odpowiada na Forum Polskiej Gospodarki Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Adam Baryłka, który pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych […]

4 Kongres Nauk Sądowych

Zapraszamy wszystkich rzeczoznawców i biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości do udziału w IV Kongresie Nauk Sądowych – „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”, który odbędzie się 29 czerwca 2019 […]

Poradnik rzeczoznawcy budowlanego Tom 2

Gratulujemy Panu dr inż. arch. Adamowi Baryłce publikacji książki pt. „Poradnik rzeczoznawcy budowlanego” Tom 2 dotyczącego problemów techniczno prawnych diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych. Niniejsza praca stanowi drugą część planowanego cyklu opracowań o charakterze poradnikowym przeznaczonych przede wszystkim dla rzeczoznawców budowlanych, którzy spełniają szczególnie ważną rolę w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowalnych na wszystkich etapach inwestycyjnego i […]

8 Marca 2019 – Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczonawców i Biegłych Sądowych składa wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia radości, uśmiechu oraz spełnienia marzeń osobistych i zawodowych.

Gala Jubileuszowej XXV edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera 2018”

W dniu 27 lutego 2019 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszowej XXV edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2018 r. z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wziął w niej udział Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Pan dr inż. Adam Baryłka. Organizatorem plebiscytu „Złoty Inżynier” jest redakcja dwutygodnika „Przegląd Techniczny – gazety […]

Kujawsko-Pomorski Oddział PSRiBS we Włocławku

W dniu 30 stycznia 2019 r. we Włocławku został powołany Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych na podstawie uchwały Zarządu Głównego PSRiBS. Do czasu wyboru i ukonstytuowania się władz Oddziału na pełniącego obowiązki Prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PSRiBS Zarząd Główny powołał Pana mgr inż. Grzegorza Gralaka. Cieszy nas integracja i zrzeszanie się rzeczoznawców i […]