Konkurs TECHNICUS 2021

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza do udziału w Konkursie TECHNICUS 2021 na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Konkurs jest adresowany do wszystkich wydawców działających na polskim rynku wydawniczym. Organizator […]

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku 2020, Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację – alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z […]

Konkurs „Budowa Roku 2017-2018 w Regionie Północno-Wschodnim”

Konkurs „Budowa Roku 2017-2018 w Regionie Północno – Wschodnim” organizowany przez Oddział PZITB w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urządem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim w Białymstoku, Politechniką Białostocką, Okręgowym Inspektoratem Pracy, Urządem Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku, Urządem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa został rozstrzygnięty! Przewodniczącym Sądu Konkursowego Konkursu PZITB był członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców […]