Forum Inżynierów Przyszłości

Naczelna Organizacja Techniczna we Wrocławiu zaprasza w dniach 12 – 15 marca 2020 roku na Forum Inżynierów Przyszłości – konferencję, która będzie spotkaniem: studentów i młodych absolwentów uczelni technicznych, działaczy stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedstawicieli szkół wyższych, przedsiębiorców zatrudniających inżynierów. Forum Inżynierów Przyszłości otworzy dyskusję o inżynierach, jakich będzie potrzebował przemysł oraz o tym, jak powinna wyglądać […]