Noworoczne spotkanie działaczy Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Zarządem Głównym FSNT NOT

Dnia 19 stycznia 2020 r.  w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się noworoczne spotkanie działaczy Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Zarządem Głównym FSNT NOT. Prezes Federacji Pani mgr inż. Ewa Mańkiewicz-Cudny powitała obecnych i przedstawiła bogaty jubileuszowy terminarz w 2020 roku. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy od nas odeszli w minionym roku. Wręczono medale i nadano […]