Powołanie w skład Rady Programowej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej Instytutu Naukowego IBOA

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej w dniu 29 czerwca 2022 r. powołał w skład swojej Rady Programowej Instytut Naukowy IBOA kierowany przez Pana dr hab. inż. Jerzego Obolewicza, prof. IBOA. Podjęta współpraca ma na celu doskonalenie programu kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale i jednocześnie pozwoli spełnić wymogi współczesnego rynku pracy. […]