Spotkania w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

PSRiBS nie jest obojętne na potrzeby rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną. Z radością przyjmujemy zaproszenie Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego w Warszawie skierowane na ręce Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Adama Baryłki na szereg spotkań z podopiecznymi i pracownikami Centrum, które mają miejsce w przeciągu nadchodzącego okresu świątecznego.