Ruszył Ultima Ratio – Elektroniczny Notarialny Sąd Polubowny

W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego w Polsce Elektronicznego Notarialnego Sądu Polubownego ULTIMA RATIO.  Obecni byli m.in.  Pan Prezes Prokuratorii Generalnej, Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Wiceprezesowi UOKiK a także przedstawiciele Ministerstw Sprawiedliwości, Cyfryzacji, Infrastruktury i Przedsiębiorczości. — W czasie gdy przedstawię Ultima Ratio, do sądów powszechnych wpłynie 114 spraw cywilnych i […]

Inauguracja Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego ULTIMA RATIO

W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbędzie się uroczysta Inauguracja Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Ultima Ratio to elektroniczny sąd polubowny nowej generacji, rozpoznający sprawy co do zasady nie później niż w ciągu 21 dni, czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym. Arbitrami są notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy […]