IV Międzynarodowa Konferencja N-T Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 2021

W dniu 14 września 2021 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, której organizatorami było Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii razem z Oddziałem Warszawskim SIMP, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu […]

Pożegnanie Pana mgr inż. Jerzego Gumińskiego, Prezesa SITPMB

Z głębokim żalem przyjeliśmy informację, iż w dniu 28 grudnia 2019 r. odszedł od nas Pan mgr inż. Jerzy Gumiński, Prezes Zarządu Głównego Stwarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Pan Jerzy Gumiński, będąc prezesem SITPMB od stycznia 2005 roku, był otwarty na wszelką działalność inżynieryjno-naukową, zawsze chętny nowych kontaktów, pełen optymizmu i życzliwości wobec […]